Pouk in programi

KJE

Na osnovnih šolah v Ljubljani in okolici, s katerimi imamo sklenjene dogovore. Izvedba programa je odvisna od števila prijavljenih učencev.

KDAJ

Od  oktobra do junija,  med delovniki,  v času podaljšanega bivanja in naprej v popoldanskem času.

KAKO

Pouk poučevanja glasbenih inštrumentov poteka individualno. Teorije se učimo vzporedno z igranjem na izbranem inštrumentu, lahko individualno ali skupinsko na urah nauka o glasbi. Program »Odskoči« v svet glasbe poteka v manjših skupinah (5 do 8 učencev). Pouk odlikuje prijazen in individualen odnos mladih mentorjev do učencev, vključujoč njihove sposobnosti, interese in želje.

KDO

Vsi učenci od prvega do devetega razreda, ne glede na predznanje in nadarjenost. Veljata samo želja in motiviranst do igranja na inštrument in ljubezen do glasbe.

PROGRAMI

V Glasbeni šoli Orfej lahko izbirate in se odločate za vpis med programi za inštrumente:

klavir,

električno klaviaturo,

kitaro,

električno kitaro,

blok flavto,

flavto,

violino,

poukom  nauka o glasbi,

glasbeno pripravnico »Odskoči«  v svet glasbe.

Programske smernice za pouk inštrumentov in nauka o glasbi so osnovane na podlagi  javno priznanih zbirk in različnih šol, za katre se odloča mentor, upoštevajoč individualen pristop do učenca, njegove sposobnosti in  želje.

Glasbena pripravnica »Odskoči« v svet glasbe je namenjena najmlajšim  učencem na razredni stopnji, predvsem otrokom v starosti od 6 do 8 let. Pouk poteka v majhnih skupinah od 5 do 8 učencev, enkrat tedensko 45 minut, vse od oktobra do junija. Program se izvaja po interaktivni metodi učenja z igro in krepitve odnosa mentor – učenec. Uspešno uvaja otroka v svet glasbe, in aktivno pospešuje razvoj glasbenih sposobnosti, kot sta ritmični in melodični posluh. Učenci spoznavajo različne glasbene inštrumente in se lažje odločajo za vpis k izbranemu inštrumentu.

Zaključek šolskega leta sklenemo z javnimi nastopi .